ความสามารถในการเข้าถึง

This site uses the open source Content Management System Plone. It meets the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v2.0) level 'AA' for people with disabilities, including blindness and low vision, deafness and hearing loss, learning disabilities, cognitive limitations, limited movement, speech disabilities, photosensitivity, and combinations of these.

It is also accessible to content authors with disabilities per the level 'AA' Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG 2.0).

คำกล่าวเกี่ยวกับการเข้าถึง

เราให้คำมั่นที่จะใช้ความรู้และความเข้าใจแนวทางที่ซึ่งผู้คนที่ต่างกันใช้เข้าสู่อินเตอร์เนทเพื่อที่จะพัฒนาเวบไซท์ที่ชัดเจนและง่ายต่อทุกคนที่ใช้มัน

การตรวจสอบ

เราได้ใช้ ${xhtml} 1.0 และ ${css} ที่ซึ่งเป็นไปตามข้อระบุที่วางไว้โดย ${w3c} เพราะเราเชื่อว่าความสามารถในการใช้และการเข้าถึงต้องอยู่บนฐานที่มั่นคง ถ้ามีสิ่งใดบนเวบไซท์ไม่ได้ตรวจสอบอย่างถูกต้อง กรุณาติดต่อ ผู้ดูแลไซท์ และไม่ใช่โพลนทีม

เรายังพยายามเพื่อที่จะบรรลุความสามารถในการเข้าถึง AA ตามที่ได้ไตร่ตรองต่อเวอร์ชั่น 1.0 ของ WCAG อย่างไรก็ตามเราตระหนักว่าจุดตรวจสอบจำนวนมากของ ${wcag2} ขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละบุคคล และแม้ว่าเราจะแน่ใจว่าเราทำให้มีคุณสมบัติตรงกับพวกมันอย่างตรงไปตรงมาแล้ว ยังอาจจะมีตัวอย่างที่ที่ซึ่งการแปลความหมายอาจจะมีความหลากหลาย

Voluntary Product Accessibility Template (VPAT)

View Plone's VPAT (about VPAT)